Contorul medaliilor – 2016
 U Cluj medalii

 92

64 

 69

Urmărește-ne pe Twitter!
Abonează-te la Newsletter!

Sportivul săptămânii
Sportivul săptămânii

RADU DĂRĂBAN – SCRIMĂ
Scrimerul Universității Cluj Radu Dărăban a cucerit pentru a patra oară consecutiv trofeul Cupei României la floretă masculin individual, câștigând de asemenea și Cupa României pe echipe la floretă alături de colegii de la CS ”U”, Bogdan Dascălu, Gerard Tuzhanyi și Edgar Balogh. Ambele competiții s-au desfășurat la Timișoara în perioada 3-4 octombrie.

Vremea în Cluj
La mulți ani!
La mulți ani!

Pany-Vas Levente Matyas - CULTURISM
13.10.1986

STRATEGIA
ORGANIZĂRII  ŞI  DEZVOLTĂRII  ACTIVITĂŢII
CLUBULUI  SPORTIV  UNIVERSITATEA  CLUJ
ÎN CICLUL OLIMPIC 2013-2016

 

Capitolul I
APRECIERI CU PRIVIRE LA REZULTATELE OBŢINUTE DE SPORTIVII  CLUBULUI

ÎN PERIOADA 2009-2012

De-a lungul celor patru ani ai ciclului olimpic 2009-2012, Clubul Sportiv Universitatea Cluj şi-a menţinut poziţia de club fruntaş în clasamentul structurilor sportive din România, datorită rezultatelor pe care sportivii clujeni le-au obţinut la competiţiile internaţional oficiale, precum şi datorită prestigiului de care se bucură activitatea clubului în rândul opiniei publice.
În ciclul olimpic 2009-2012  s-au înregistrat următoarele rezultate:
– 1 loc 2 la Jocurile Olimpice de la Londra 2012,
– 1 loc 2  la Campionatele Mondiale;
– 3 locuri 1, 3 locuri 2, 5 locuri 3 la Campionatele Europene;
– 151 titluri de Campioni Naţionali, 124 locuri 2 si 167 locuri 3 la Campionatele Naţionale;
– 156 de sportivi si 2 antrenori selecţionaţi în loturile naţionale şi olimpice, din care 19 sportivi si 2 antrenori au făcut parte din echipa olimpică a României.
S-au  semnalat şi o serie de deficiente cu repercursiuni negative asupra activitatii, dintre care amintim:
– a continuat  procesul de pierdere a unor sportivi valoroşi, acţiunile de completare a loturilor  sportive fiind îngreunate de numărul, din ce în ce mai redus, al valorilor din sportul de performanţă românesc;
– continuăm să menţinem în efectivele unor secţii sportivi fără perspective de progres, dar şi antrenori care, de-a lungul unui număr însemnat de ani,  au renunţat să selecţioneze şi să pregătească sportivi necesari secţiilor de seniori ale clubului;
– volumul şi, în special, calitatea procesului de instruire continuă să fie concepute şi realizate cu metodologii care nu mai sunt în concordanţă cu cerinţele marii performanţe, adesea acest proces fiind insuficient susţinut de dotarea cu aparatură necesară modernizării antrenamentelor.

Capitolul II
ANALIZA SITUAŢIEI

Pentru a putea diagnostica starea actuală a clubului şi a identifica strategiile de dezvoltare pe următorii ani am folosit o evaluare de tip  SWOT. Iata, pe scurt, concluziile la care am ajuns:
Puncte tari:
– club cu tradiţie şi cu suporteri care făceau Sala Sporturilor neîncăpătoare ;
– simbolul “U” este foarte cunoscut şi foarte sugestiv, un adevărat nume de marcă în sportul românesc ;
– management performant ;
– jucători tineri, cu potenţial ;
– existenţa unor finanţatori loiali care susţin echipele clubului ;
– colaborare şi sprijin financiar din partea administraţiei publice locale şi a universităţilor;
– grad ridicat de transparenţă în relaţiile cu partenerii.
Puncte slabe:
– percepţia slabă asupra fenomenului sportiv ca o componentă integrală a  educaţiei social – culturale ;
– buget insuficient ;
– lipsa standardelor de evaluare ;
– posibilităţi reduse de motivare financiară a personalului ;
– inexistenţa unei baze sportive.
Ameninţări:
– infrastructură/ sistem de lucru/ legislaţie instabilă ;
– scăderea continuă a numărului de spectatori în cazul în care echipele nu obţin rezultate bune ;
– fluctuaţia personalului ;
– dotări specifice insuficiente ;
– posibilitatea pierderii celor mai buni jucători în cazul în care nu se găsesc resursele financiare necesare încheierii unor contracte avantajoase ;
– lipsa performanţei duce la ignorare din partea mass-media ;
– constrângeri şi limitări bugetare.
Oportunităţi:
– simbolul “U” constituie o emblemă a oraşului ;
– posibilităţi de dezvoltare a bazei materiale ;
– crearea unei baze materiale proprii;
– oportunităţi de accesare a fondurilor UE ;
– sprijinul comunităţii locale şi a universităţilor ;
– credibilitatea instituţiei;
– transmiterea la televiziune a meciurilor echipelor clubului.
Factori cheie:
Factorii importanţi pentru îndeplinirea obiectivului fundamental sunt: managementul resurselor umane, managementul prin obiective, relaţiile cu societatea civilă şi parteneriate interinstituţionale, gestionarea resurselor financiare şi dezvoltarea bazei materiale.
Valori esenţiale:
Valorile pe care le vehiculează instituţia şi angajaţii ei în activităţile pe care le desfăşoară sunt: performanţă, echipă, profesionalism, transparenţă şi exactitate.
Cele mai importante calităţi în desfăşurarea activităţii sunt: loialitate, consecvenţă, implicare, integritate, colaborare, fair-play.
Tratarea sportivilor şi a angajaţilor noştri se face cu: respect, accesibilitate, egalitate, echitate.
Considerăm că sportivii şi angajaţii noştri trebuie: recompensaţi şi motivaţi pentru performanţele obţinute şi pentru iniţiativă, informaţi şi antrenaţi în toate problemele ce vizează obiectivele instituţiei, încurajaţi şi sprijiniţi în perfecţionarea profesională.

Capitolul III
SCOPUL  ŞI  OBIECTIVELE  STRATEGIEI

Scopul strategiei este asigurarea cadrului dezvoltării continue a activităţii clubului, a organizării şi funcţionării performante a activităţii sportive în cadrul Clubului Sportiv Universitatea Cluj. În vederea  realizării acestui scop se va urmări îndeplinirea următoarelor obiective :
– dezvoltarea şi armonizarea relaţiilor de colaborare şi parteneriat cu Ministerul Educaţiei Nationale, cu Ministerul Tineretului si Sportului, Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, federaţiile sportive de specialitate, cu celelalte structuri sportive (cluburi, unităţi sportive şcolare s.a.);
– dezvoltarea şi armonizarea relaţiilor de colaborare şi parteneriat cu Universitatea „Babeş-Bolyai”, Universitatea de Medicină şi Farmacie, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară şi Universitatea Tehnică;

– dezvoltarea si armonizarea relatiilor de colaborare si parteneriat cu autoritatile administrative locale si judetene;
–  dezvoltarea şi perfecţionarea organizării şi funcţionării C.S. U.  Cluj;
– susţinerea performanţei sportive în concordanţă cu exigenţele privind reprezentarea clubului la competiţiile sportive internaţionale oficiale anuale (Campionatele Mondiale, Campionatele Europene, în principal); Jocurile Olimpice de vară din 2016 (realizarea calificării unui număr cât mai mare de sportivi clujeni pentru J.O. de la Rio de Janeiro); toate acestea în condiţiile unei susţineri financiare la nivelul cerinţelor;
– formarea şi perfecţionarea resurselor umane din domeniul de  activitate specific;
– creşterea contribuţiei cercetării ştiinţifice şi medicinii sportive în susţinerea performanţei (clubul să acţioneze pentru integrarea ştiinţei sportului – cu tot ce derivă din aceasta – în activitatea clubului);
– accentuarea eficienţei utilizării fondurilor publice în finanţarea programelor sportive aflate la baza tuturor acţiunilor şi măsurilor întreprinse de club;
– modernizarea bazei sportive existente; construirea unei noi locaţii necesare asigurării condiţiilor pentru pregătirea sportivilor şi organizarea de competiţii interne şi internaţionale oficiale;
– promovarea valorilor educative ale sportului, a spiritului de toleranţă şi fair-play;
– promovarea măsurilor de prevenire şi sancţionare a actelor de dopaj şi violenţă în sport;
– dezvoltarea relaţiilor şi schimburilor internaţionale ale clubului, în concordanţă cu activitatea în domeniul extern ale Ministerului Educaţiei Nationale şi ale Ministerului Tineretului si Sportului, Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, federaţiilor sportive de specialitate;
– promovarea şi susţinerea reprezentanţilor clubului în organismele sportive din România şi, eventual, în cele internaţionale.

Capitolul IV
OBIECTIVE DE PERFORMANŢĂ

Obiectivul fundamental al activităţii clubului îl constituie creşterea semnificativă şi constantă a contribuţiei sportivilor şi tehnicienilor clujeni la reprezentarea şi sporirea prestigiului României pe plan internaţional, prin stimularea sportului de înalt nivel, cu prioritate la ramurile şi probele cuprinse în programele Jocurilor Olimpice de vară.
Obiectivul principal al Clubului Sportiv UNIVERSITATEA Cluj, pentru ciclul olimpic 2013-2016 îl reprezintă perfecţionarea procesului de selecţie, pregătire şi promovare a unor sportivi valoroşi  în loturile naţionale şi în echipa olimpică a României, capabili să asigure:
– cucerirea unui număr de 1-2 medalii, 1-2 locuri IV-VI şi 10-20 de puncte la Jocurile Olimpice;

– obtinerea unui numar de 3 medalii la Campionatele Mondiale si a unui numar de 6 medalii la Campionatele Europene;
– obţinerea unui număr de 150 de titluri de campioni naţionali;
– calificarea câte unei echipe în fiecare an competiţional, în competiţiile europene intercluburi.
Pentru îndeplinirea strategiei clubului în domeniu, se va acţiona în următoarele direcţii:
– Continuarea procesului de redresare a jocurilor sportive, în funcţie de valoarea, tradiţia şi nivelul de dezvoltare la nivel naţional şi internaţional al fiecăreia, cu atenţie deosebită pentru asigurarea şi dezvoltarea infrastructurii acestora ;
– Susţinerea disciplinelor şi probelor sportive individuale în funcţie de valoarea, tradiţia şi gradul de dezvoltare a fiecăreia la nivelul clubului, atât pe plan naţional cât şi internaţional;
– Utilizarea de criterii exigente specifice pentru selecţionarea sportivilor şi stimularea corespunzătoare a acestora;
– Perfecţionarea sistemelor de selecţie, de pregătire şi a celor competiţionale pentru fiecare ramură de sport, în cadrul secţiilor;
– Susţinerea cu prioritate a activităţii sportive de performanţă la nivelul copiilor şi juniorilor, prin parteneriate, contracte de colaborare cu unităţi sportive şcolare, prin acţiuni continue şi programatice la nivelul fiecărei secţii a clubului, inclusiv prin campanii de selecţie; asigurarea condiţiilor necesare pentru selecţia continuă, pregătire, participare la competiţii şi promovare în loturile naţionale şi olimpice.

Capitolul V
STRUCTURA ŞI ACTIVITATEA SECŢIILOR PE RAMURI DE SPORT

În structura Clubului Sportiv UNIVERSITATEA Cluj funcţionează 24 secţii, din care 15 pentru sporturile individuale şi 9 pentru jocurile sportive, marea majoritate a ramurilor de sport practicate în aceste secţii fiind prezente în programele Jocurilor Olimpice de vară.
Având în vedere obiectivul principal al clubului pentru acest ciclu olimpic, toate secţiile ale căror ramuri de sport fac parte din programul olimpic îşi vor include, în planuri, în mod obligatoriu indicatori care vor viza, atât numărul de sportivi care vor fi promovaţi în loturile olimpice, precum şi valoarea performanţelor, ce vor fi realizate de aceştia la Jocurile Olimpice.
Principalul obiectiv în ceea ce priveşte  secţiile de jocuri sportive, îl reprezintă adoptarea unor soluţii pentru pregătirea sportivilor în conformitate cu cerinţele moderne ale jocului, depăşirea nivelului actual impus de competiţia internă şi promovarea unor jucători valoroşi în echipele reprezentative ale ţării.
Pentru ca structura secţiilor pe ramură de sport să fie eficientă este necesar ca factorii de coordonare a activităţii fiecărei secţii  să asigure selecţionarea şi încadrarea numai a acelor sportivi care pot contribui la îndeplinirea obiectivelor stabilite şi să găsească soluţii pentru asigurarea materială şi motivarea corespunzătoare a sportivilor şi tehnicienilor.
În funcţie de prezenţa acestor indicatori în programul fiecărei secţii se va stabili nivelul acestora (olimpic, naţional) şi se vor acorda susţinerile materiale şi financiare.
Termenul pentru finalizarea acţiunii de stabilire a acestor indicatori este finalul primului an al ciclului olimpic – 2013.

Capitolul VI
SELECŢIONAREA SPORTIVILOR

Îndeplinirea obiectivului principal  stabilit  pentru acest ciclu olimpic, se va putea face numai în condiţiile în care secţiile vor reuşi să asigure efective de sportivi care, din punct de vedere numeric şi valoric, pot realiza performanţe corespunzătoare nivelului la care ne obligă obiectivul asumat.
În consecinţă, se recomandă selecţionarea următoarelor categorii de sportivi :
1. Categoria JUNIORI :
– regula o reprezintă selecţionarea juniorilor mari, cu calităţi deosebite pentru sportul de performanţă, care pregătiţi în club timp de 1-2 ani să poată ajunge la un nivel care să le permită accesul în secţiile de seniori, sau în loturile naţionale. Acestor sportivi juniori trebuie să li se asigure un program olimpic de pregătire, adică două antrenamente pe zi, condiţii corespunzătoare de şcolarizare, cazare şi masă şi o supraveghere permanentă.
2. Categoria TINERET :
– se vor respecta şi aplica aceleaşi condiţii de selecţionare şi de pregătire ca cele stabilite pentru juniorii mari.
3. Categoria SENIORI :
– au prioritate sportivii seniori care sunt deja posesorii unor performanţe de nivel internaţional şi prezintă garanţia repetării lor la competiţiile premergătoare Jocurilor Olimpice. Se va renunţa la sistemul de selecţionare şi încadrare a unor sportivi competitivi numai pe plan naţional.
Având în vedere situaţia precară a valorilor sportive, acestea fiind din ce în ce mai reduse numeric la majoritatea ramurilor de sport, întreaga atenţie a antrenorilor şi a managerilor secţiilor clubului, trebuie îndreptată spre primele două categorii de sportivi, singurele care mai pot fi abordate şi pregătite corespunzător.

Capitolul VII
PERFECŢIONAREA PROCESULUI DE ANTRENAMENT

Selecţionarea şi pregătirea sportivilor de mare performanţă devine un proces din ce în ce mai complex care solicită, din partea celor care îl abordează, renunţări, sacrificii, de cele mai multe ori însoţite de mari satisfacţii. Drumul marii performanţe este presărat cu multe obstacole, care pot fi învinse numai printr-o organizare superioară a activităţii, respectarea şi aplicarea riguroasă a principiilor moderne care dirijează astăzi procesul de antrenament.
Raportate la activitatea din cadrul C.S.Universitatea Cluj, aceste cerinţe se referă la :
– În prim plan se impune mărirea substanţială a timpului afectat antrenamentului. Pornind de la statutul sportivilor încadraţi în secţiile clubului, scutirile de program şcolar care se acordă sportivilor, este obligatoriu ca timpul de pregătire, în grup şi individual, pentru sportivi şi antrenori, să se situeze la 4-6 ore zilnic, cu o valoare săptămânală de 24-28 de ore şi anuală de 1000 ore. Această cerinţă trebuie să restructureze concepţia de muncă a fiecărui antrenor şi, în mod special, a celor din secţiile de jocuri sportive, unde şi datorită unor condiţii improprii, apreciem că se lucrează încă insuficient comparativ cu cerinţele perfecţionării mânuirii obiectului principal – mingea ;
– Modelarea antrenamentului în concordanţă cu cerinţele şi specificul fiecărei ramuri de sport, valorii, jocului. Gândirea, spiritul de inventivitate şi corelarea fiecărui exerciţiu în specificul complexului din care el face parte, sunt cerinţe ale activităţii antrenorului modern. Repetarea izolată a procedeelor tehnice, a părţilor unui exerciţiu, aparţine de mult trecutului;
– Individualizarea procesului de instruire a devenit astăzi principalul obiectiv al antrenorului modern. Pornind de la pregătirea fizică, tehnică, tactică şi până la dezvoltarea personalităţii sportivului se realizează astăzi, în principal, prin abordarea individuală a pregătirii.
– Analiza lunară a secţiilor.
Aceste cerinţe metodologice care astăzi nu mai pot lipsi dintr-un proces de antrenament prin care se urmăreşte obţinerea unor performanţe de valoare  internaţională, trebuie să stea mai mult în atenţia fiecărui antrenor care pregăteşte sportivi ce urmăresc atingerea Jocurilor Olimpice, sau a unor competiţii mondiale şi continentale. Din partea conducerii tehnice a clubului se impun măsuri mai ferme pentru respectarea, în activitatea de instruire, a acestor cerinţe metodologice.

Capitolul VIII
ACTIVITATEA ANTRENORILOR

Având în vedere experienţa acumulată, şi în desfăşurarea activităţii antrenorilor se apreciază  că aceasta trebuie mai precis organizată şi mult mai atent urmărită, pentru a exista în permanenţă elemente de referinţă privind eficienţa activităţii fiecărui tehnician.
În acest scop, la angajare, sau la începutul fiecărui an, antrenorii vor prezenta conducerii  secţiilor şi acestea, mai departe, conducerii clubului o serie de date care vor fi înscrise într-un formular angajament, din care vor reieşi valoarea şi evoluţia sportivilor ca urmare a activităţii de pregătire organizată şi condusă de fiecare antrenor.
Formularul angajament face parte din prevederile prezentei Strategii de organizare şi dezvoltare a C.S.Universitatea Cluj.

Capitolul IX
ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA CLUBULUI

Perfecţionarea organizării structurilor clubului, creşterea gradului de atragere a autorităţilor administraţiei publice în susţinerea activităţii sportive, precum şi promovarea parteneriatului public-privat într-un cadru legislativ adecvat – reprezintă principalele direcţii de acţiune privind organizarea şi funcţionarea C.S.Universitatea Cluj. Vor fi adoptate, astfel, măsuri privind :
– Eficientizarea structurii organizatorice proprii a clubului;
– Afirmarea rolului C.S.Universitatea ca principal partener în activitatea de educaţie fizică şi sport din cadrul Facultaţii de Educaţie Fizică şi Sport.
– Sporirea autonomiei şi răspunderii secţiilor sportive ale clubului pentru îndeplinirea obiectivelor strategice în domeniul specific; realizarea de parteneriate, asocieri cu societăţi comerciale private – esenţiala direcţie pentru susţinerea şi dezvoltarea performanţei sportive;
– Accentuarea răspunderii tuturor structurilor clubului pentru îndeplinirea obiectivelor strategice de înaltă performanţă;
– Asigurarea unui sistem informatic, performant, în scopul culegerii, prelucrării, stocării, arhivării şi diseminării informaţiilor din domeniul sportului; rolul informaţiei în cercetare, metodică, marketing sportiv;
Complexitatea activităţii din cadrul Clubului Sportiv Universitatea impune existenţa unui sistem de organizare în care să fie angrenate şi să colaboreze toate compartimentele şi a unei conduceri unitare şi ferme.
În cadrul acestui sistem, au atribuţii şi răspunderi :
– Consiliul de administraţie al clubului, care analizează periodic activitatea, în mod compartimental şi global.
– Directorul clubului, pune în executare strategia de dezvoltare a clubului şi măsurile de redresare ale acestuia. Cu statut de permanenţă se vor găsi în activitatea de analiză şi decizie a directorului clubului situaţiile privind numărul şi valoarea efectivelor de sportivi şi antrenori, valoarea performanţelor realizate comparativ cu prevederile planurilor de pregătire, stadiul procurării şi folosirii fondurilor necesare organizării şi desfăşurării activităţii.

CAPITOLUL  X
FORMAREA ŞI PERFECŢIONAREA RESURSELOR UMANE ÎN DOMENIU

Formarea şi perfecţionarea continuă a tuturor categoriilor de specialişti ai clubului în domeniu (instructori, metodişti, antrenori, manageri ş.a.) constituie un obiectiv prioritar în strategia de dezvoltare a clubului, fiind necesară aplicarea următoarelor măsuri :
– Fundamentarea adecvată a necesarului de specialişti în club pentru programele de formare şi perfecţionare;
– Optimizarea programelor de formare şi perfecţionare a antrenorilor, în concordanţă cu cerinţele sportului de performanţă, ale ştiinţei sportului, în raport cu cerinţele perioadei actuale, dar şi viitoare;
– Realizarea, împreună cu Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport a unor programe de reciclare  în ceea ce priveşte metodica de antrenament;
– Reaşezarea structurii de instruire – metodică sportivă, creşterea numărului instructorilor sportivi;
– Organizarea unor cursuri de management şi marketing sportiv, lectorate, precum şi alte forme de perfecţionare pentru specialiştii clubului;
– Organizarea de acţiuni pentru atragerea, pregătirea şi promovarea voluntarilor în domeniu.

Capitolul  XI
SUSŢINEREA FINANCIARĂ A ACTIVITĂŢII

Una din sursele principale a veniturilor necesare pentru organizarea activităţii clubului o reprezintă subvenţia de la bugetul public, care se primeşte prin Ministerul Educaţiei Nationale şi prin alocări de sume de la Consiliul Local si Consiliul Judetean.
Trebuie menţionat faptul că rezumând veniturile numai la această sursă, am putea organiza şi desfăşura numai o mică parte din acţiunile înscrise în obiectivele clubului.
Pentru a putea menţine activitatea la nivelul angajamentelor asumate, am apelat la sistemul de sponsorizări şi de asocieri cu diferiţi parteneri, publicitate şi acţiuni de promovare a imaginii clubului, a sportivilor săi, toate aceste venituri trebuind să acopere 65-70% din cheltuielile programate pentru selecţionarea şi pregătirea sportivilor, pentru participarea acestora la competiţiile naţionale şi internaţionale.
Direcţiile principale pentru realizarea obiectivelor strategice privind finanţarea activităţii sportive la nivelul clubului sunt :
1. Creşterea nivelului finanţării programelor sportive la nivelul clubului, precum şi diversificarea surselor de finanţare a acestora;
2. Creşterea ponderii surselor private în finanţarea activităţii sportive a clubului, în principal prin extinderea utilizării facilităţilor Codului fiscal şi amplificarea parteneriatului public-privat;
3. Creşterea contribuţiei autorităţilor administraţiei publice locale la finanţarea activităţii sportive, cu prioritate în finanţarea cheltuielilor de întreţinere, modernizare şi dezvoltare a bazei materiale sportive de la nivelul clubului;
4. Eficientizarea finanţării activităţii sportive prin asigurarea transparenţei cheltuielilor în activitatea sportivă;
5. Atragerea de fonduri internaţionale pentru finanţarea programelor sportive;

Capitolul XII
DEZVOLTAREA ŞI MODERNIZAREA BAZEI MATERIALE

Obiectivul principal al strategiei privind baza materială sportivă îl reprezintă dezvoltarea acesteia la nivelul clubului, asigurarea condiţiilor  de pregătire a  sportivilor şi participare la competiţii, pentru îmbunătăţirea condiţiilor în care sportivii şi antrenorii îşi desfăşoară activitatea. Se are în vedere construirea şi amenajarea unor obiective de mare importanţă pentru organizarea şi desfăşurarea activităţii de selecţie şi pregătire a sportivilor. Sunt prevăzute :
– cămin pentru sportivi şi cantină;
– începerea şi finalizarea lucrărilor la baza sportiva de pregatire, cantonament si refacere a clubului;
– achizitionarea unui nou autocar.
De asemenea, se mai urmăreşte atragerea partenerilor din sectorul privat în finanţarea lucrărilor de investiţii privind baza materială a activităţii sportive a clubului precum şi implicarea  autorităţilor administraţiei publice locale în întreţinerea, modernizarea şi dezvoltarea bazei sportive.

Capitolul XIII
ŞTIINŢA SPORTULUI, ASISTENŢA ŞI CERCETAREA MEDICO-SPORTIVĂ

 

      Susţinerea şi dezvoltarea ştiinţei sportului, implicit a acţiunilor de asistenţă complexă interdisciplinară în vederea îmbunătăţirii metodologiei pregătirii sportive, a participării la competiţii, a refacerii şi a recuperării sportivilor vor fi realizate prin :
– Promovarea şi susţinerea unor programe de cercetare ştiinţifică, consultarea unor specialişti în domeniu, extinderea colaborării cu instituţii de specialitate- cercetare şi expertiză ştiinţifică, cercetare medico-sportivă;
– Organizarea periodică a unor sesiuni ştiinţifice, simpozioane, lectorate pentru prezentarea rezultatelor şi concluziilor unor studii şi cercetări ştiinţifice în domeniu, împreună cu specialiştii din cadrul FEFS Cluj;
– Îmbunătăţirea calitativă a controlului medical şi a asisţentei medico-sportive în realizarea procesului de selecţie şi pregătire a sportivilor clubului, în asigurarea, conform legii, a asistenţei medicale la bazele sportive şi la competiţii, precum şi pentru efectuarea, în condiţii optime, a refacerii, recuperării sportivilor şi asigurării unei alimentaţii raţionale;
– Creşterea responsabilităţilor tuturor celor implicaţi – de la conducerea clubului la antrenor, medic, asistent – prin respectarea fără nici o excepţie a concluziilor şi prescripţiilor medicale; existenţa avizului medical fiind absolut obligatorie pentru acceptarea participării sportivilor la antrenament şi competiţii;
– Măsuri de prevenire, control, precum şi de sancţionare a persoanelor care încalcă prevederile legale în vigoare în materie de asistenţă şi control medical în domeniul specific.

Capitolul XIV
ETICA, IMAGINEA SPORTULUI, PUBLICITATE SPORTIVĂ

      Păstrarea şi promovarea valorilor etice şi a principiilor fundamentale ale sportului şi olimpismului în rândul practicanţilor şi susţinătorului sportului, combaterea violenţei, corupţiei şi dopajului în sport se vor realiza prin:
– Intensificarea activităţilor de informare publică, de prevenire şi combatere a faptelor care contravin spiritului de sportivitate, cu predilecţie în rândul copiilor şi juniorilor ;
– Actualizarea şi completarea regulamentelor clubului, în vederea îmbunătăţirii stării disciplinare, acordându-se prioritate măsurilor preventive, acţiunilor pentru combaterea faptelor anti-sportive, promovării spiritului de fair-play şi a toleranţei în întreaga activitate;
– Stabilirea unui sistem coerent de sancţiuni, corespunzător domeniilor respective, a unui cadru unitar, măsuri care vor fi concretizate în regulamentele de disciplină proprii, pe structuri (secţii);
– Asigurarea unui cadru adecvat de organizare şi desfăşurare a activităţilor sportive, a procesului de pregătire şi a competiţiilor, pentru valorificarea şi exprimarea valentelor educative ale sportului;
– Extinderea formelor şi mijloacelor de publicitate, de mediatizare a evenimentelor organizate de club, care să prezinte laturile pozitive ale sportului, o imagine corectă privind importanţa socială, valorile educative şi morale ale sportului, care să stimuleze un curent de opinie favorabil participării tuturor la activităţile sportive.
Realizarea sistematică de acţiuni de promovare a specificului, tradiţiilor şi realizărilor sportului clujean, ca parte integrantă a sportului românesc.
Elaborarea şi editarea de lucrări de specialitate şi de informare în domeniul sportului clujean.
– Promovarea valenţelor educative ale sportului, a spiritului de toleranţă, fair-play, respect şi combatere a discriminării precum şi promovarea simbolului „U”.

Legitimații de Intrare
Clubul Sportiv Universitatea Cluj pune în vânzare Legitimațiile de Intrare la meciurile echipelor de baschet, handbal, volei și rugby, pentru sezonul 2016-2017. Prețul unei legitimații este de 200 lei, iar studentii și pensionarii beneficiază de 50% reducere. Legitimațiile se pot achiziționa de la sediul Clubului, de pe strada Card. Iuliu Hossu, Nr. 23, de L- V, orele 9:00 – 14:00. Vă așteptăm!
Calendar competițional

Nu sunt evenimente sportive programate în perioada imediat următoare.

Patru pași simpli
Patru pași simpli
1% pentru „U”
1% pentru „U”
Ambiţii mari la echipa de baschet feminin
Ionica Munteanu la Divizia Locală
Totul despre…Patinaj
Totul despre…Patinaj